Hur pverkar vikten p sulky och frare travhstens prestation

Introduktion Vikten på både sulky och förare påverkar prestationen hos en travhäst. Hästens förmåga att hålla ett jämnt tempo under loppet kan påverkas av vikten och det kan ha en…